Markägare, Byggföretag & Arkitekter

FlexibelMarine ger nya möjligheter att effektivisera marken som den lokala båtklubben använder.
Det blir allt svårare att hitta attraktiv mark att bygga bostäder på, och intresset för ett sjönära boende är alltid stort.

Vi har alla sett övervintrade båtar uppställda i på flera attraktiva områden i staden, täckta med presenningar under minst 6 månader per år.
Flexibel Marine hjälper dig med ekonomiska beräkningar och projektering som frigör värdefull mark samtidigt som du får en långsiktig miljösmart båtförvaring.

Genom att ställa ut båten på stolplift vid bryggan året om, frigörs många låsta markytor och båtägaren får en flexibel lösning till sin båt. En Flexibel Båtlift är kostnadseffektiv för både markägare, marina/båtklubb och för den enskilde båtägaren. Tänk bara på hur bra det är att samtliga båtägare slipper den årliga bottenmålningen med omdiskuterade bottenfärger.