Våra återförsäljare levererar produkter och monterar båtliftar med hjälp av certifierad personal från Flexibelmarine.

Alla produkterna är väl beprövade i olika typer av förhållanden.
Produkterna som levererades för nästan 25 år sedan står fortfarande på plats och fungerar.
En regelbunden översyn ger dig många års problemfri drift.
Genom att utföra en årlig regelbunden översyn och med utbildning till hamnansvarige, kommer Flexibelmarine lämna 1 års extra produktgaranti.
Du har även möjlighet att teckna avtal om akut service där våra tekniker kan hjälpa till med åtgärder på telefon eller på plats.