Varför sidlift?

  • En sidlift är en konstruktion som inte kräver stolpar utan rälsen som istället används, ska drivas ner till fast botten och mark.
  • Sidliften kommer att luta in på bryggan och förankras även i bryggan för krafter som kommer sidledes.
  • Har du en väldigt smal brygga eller kanske inte vill att maskinerna ska gå in över bryggan, finns istället en Flexibel Vertikallift som liknar sidliften. 
  • Liftens räls arbetas ner mot fast botten så att istryck med mera får svårare att flytta räls och lift.
  • FlexibelMarine har erfarna samarbetspartner som är experter på montering av våra liftar.

Både sidliften och vertikalliften har styrpinnar (PVC stolpar) som medför att båten hamnar i rätt läge i vaggan innan den vinschas upp.