Varför vertikallift?

En vertikal lift förutsätter en förankring mot brygga. Bryggan fungerar som motvikt och håller vertikalliften och båten sidledes.

  • En betongbrygga eller en kraftig stenkista är att rekommendera.
  • Rälsen på både sidlift och vertikallift ska drivas ner till fast mark och förankras i stabil brygga.
  • Har du en smalare brygga och inte vill att maskinerna ska lutas in över bryggan så är en Flexibel vertikallift ett bra alternativ. 
  • Liftens räls ska arbetas ner mot fast botten så att is får svårare att flytta rälsen.
  • FlexibelMarine samarbetspartner med en bred maskinpark underlättar en förankring.

Vertikalliften har styr pinnar (PVC stolpar) som medför att båten alltid hamnar i rätt läge innan den vinschas upp.