Båtägare

Båtägare egen privat brygga

Våra kunder med privata bryggor ser styrkan i att slippa upptagningen en tidig höstdag. De kan istället använda den rentvättade båten en klar höstdag i skärgården, samtidigt som de slipper förvara båten på dyrbar tomtmark under vintern. Självklart sjösätter de också så fort isen är borta.

Båtklubb

Båtägare i båtklubb eller samfällighet

Båtklubbar som idag är etablerade på dyr tomtmark, hotas av uppsägning till förmån för nya bostadsområden. Ofta ligger båtklubben i ett naturskönt område. En Flexibel Båtlift ger förutsättningar för fler förvaringsplatser på vattnet och att vinteruppställningsplatserna kan användas för andra ändamål, till exempel nya bostäder.

Marina

Marina med båtverksamhet

Du som driver en Marina i syfte att skapa bra arbetstillfällen och ett lönsamt företag, hur skulle du ställa dig till att:
– få möjlighet att ökar omsättningen med upp till 90 %
– utföra servicearbeten effektivare, hela året. 
– erbjuda kunderna torrlagda båtar sommar som vinter.
– Slipper hetsen med sjösättning på våren och upptagning på hösten?

Markägare

Markägare, Byggföretag & Arkitekter

FlexibelMarine ger nya möjligheter att effektivisera marken som den lokala båtklubben använder.

Det blir allt svårare att hitta attraktiv mark att bygga bostäder på, och intresset för ett sjönära boende är alltid stort.