Båtägare i båtklubb eller samfällighet

Båtklubbar som idag är etablerade på dyr tomtmark, hotas av uppsägning till förmån för nya bostadsområden. Ofta ligger båtklubben i ett naturskönt område. 
En Flexibel Båtlift ger förutsättningar för fler förvaringsplatser på vattnet och att vinteruppställningsplatserna kan användas för andra ändamål, till exempel nya bostäder.

En båt mår bättre av att ligga torrlagd.

På en Flexibel Båtlift är båten alltid torr och ren. Båtliften medför flera olika miljöförbättringar, du slipper till exempel bottenmålning, får inga envisa snäckor eller påväxter runt drev m.m. det blir en lägre bränsleförbrukning eller snabbare segling under hela säsongen. Tampar och fendrar på båtplatsen blir ett minne blått och galvaniska problem vid till exempel laddning uteblir helt.  Vi har också i samråd med de stora försäkringsbolagen bedömt att båtens stöldskydd blir bättre. Flera försäkringsbolag erbjuder rabatter när båten förvaras på en Flexibel Båtlift. Kontakta oss så berättar vi mer om alla fördelar då får.

Hur får vi båtliftar från Flexible Marine till vår båtklubb?

Vi hjälper er gärna med att starta en arbetsgrupp, som med hjälp av färdiga checklistor kan bereda ett beslut i båtklubbens styrelse och hos markägaren. 
Flexibel Marine berättar och svarar på gärna på frågor när ni kallar till ett informationsmöte eller styrelsemöte. 
Enkelt, tidsbesparande och miljövänligt. Flexibelt båtägande