Varför Stolplift?

Det blir lättare för dig som kapten att lägga till, eftersom du får ett stabilt stöd på varje sida.

Blåst och avdrifter påverkar inte på samma sätt när du ska lägga till.
Det blir också enkelt att lägga när du är ensam ombord. Stolparna är självklart förberedda för montage av en täckställning till vintern. 
Varje stolpe kan förses med tvillingkopplade maskiner så två båtar kan använda en och samma stolpe. Genom att montera konsoler på varje sida så kan två båtar använda samma stolpe.

Y-bommar kan ersättas. 
Det medför att det går att utöka antalet platser på varje brygga.

Stolpliften finns i två olika utföranden, med 4 alternativt 8 stolpar, vilket beror på vikten av båten.
4 stolpar räcker om båten väger mellan 2-13 ton.
8 stolpar används om båten väger mer än 13 ton. 
Vid vikter över 90 ton tillverkas den Flexibla Båtliften efter båtens konstruktion.

Själva båtvaggan är normalt anpassad för planade båtar men vi levererar även anpassade båtvaggor för långkölade båtar, båtar med rak axel eller segelbåtar. 

Försäkringsbolagen är positivt inställda till båtliftar och står båten säkert även vid hård vind. Kontakta oss så berättar vi mer om vad försäkringsbolagen tycker om Flexibla Båtliftar.

4 pålar lift
8 pålar lift